ربات بازبینی و پیمایش لوله
جهت ویدئومتری شبکه های لوله ای انتقال سیال

بدنه محرکه ضد آب و ضد خوردگی

اندازه گیری شیب با دقت ۱٫,. درصد
ویدئو متری افطار ۲۰۰ میلیمتر و بالاتر
دوربین ۲ مگاپیکسلی با قابلیت چرخش در همه جهات
قابلیت اندازه گیری متراژ طی شده با دقت ۱ سانتیمتر

 

 

ایجاد حضور مجازی در لوله های زیرزمینی
باکنترل توسط اپراتور

این دستگاه درون شبکه های لوله ای قرارگرفته و توسط اپراتور
بازرس با استفاده از کابل در شبکه هدایت شده و اقدام به
مشاهده،اندازه گیری،فاصله و ابعاد عیوب داخلی لوله مینماید.
عیوب مشاهده شده در نرم افزار ویژه ای تحت عنوان نرم افزار بازرسی ذخیره میشود.

 

 

 

 

 

 

گزارشات کتبی و ویدیویی بازرسی
فیلم،تصاویر و محل دقیق عیوب، نمودار شیب و ارتفاع

این ربات قادر است تصاویر با کیفیت را از جداره و عمق چاه به
بیرون مخابره کرده و عیوبی همچون ترک،فروریزش جهت کوره
غیر مجاز،خوردگی غیرهمترازی و…ضبط و کشف نموده
گزارشاتی را از درصد سلامت چاه ارائه نماید.

 

 

 

 

 

 

سایرتصاویر