بازدید استاندار مرکزی از شرکت آریا فناوران

بازدید استاندار استان مرکزی به همراه مسئولین و مدیران استان از دستاوردهای شرکت دانش بنیان آریا فناوران آرتا بینش که با حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری استان مرکزی جناب آقای دکتر رفیعی به عمل آمد، آخرین دستاوردهای شرکت دانش بنیان آریا فناوران مورد بازدید قرار گرفت.همچنین مدیران شرکت به تشریح دستاوردهای شرکت طی سال گذشته و محصولات دانش بنیان این شرکت پرداختند. در این بازدید استاندار محترم استان مرکزی بر لزوم استفاده از دستاوردها داخلی در شرکت های داخلی تاکید داشتند تا بتوان بر مشکلات پیش روی صنعت بخصوص صنعت استان فائق آمد.

همچنین در گفت و گوی صمیمی بین مدیران شرکت و استاندار محترم مرکزی برخی از مشکلات ،موانع و دغدغه های پیش روی شرکت در حوزه تولید، کارآفرینی و مواد اولیه مطرح شد.

امیدواریم که با حمایت های مسئولین و مساعدت دوستان در مجموعه پارک علم و فن آوری استان مرکزی شرکت های دانش بنیان بتوانند بیش از پیش به شکوفایی صنعت بومی کشور کمک کنند.