شرکت دانش بنیان آریا فناوران آرتا بینش

شرکت “آریا فناوران آرتا بینش” به مدیر عاملی آقای محمدرضا اسدی از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحد های فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی موفق به دریافت عنوان دانش بنیان برای دو محصول خود شد.

شرکت “آریا فناوران آرتا بینش” به مدیر عاملی جناب آقای محمدرضا اسدی و از شرکتهای مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی به استناد آیین نامه ارزیابی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، موفق به کسب تأییدیه شرکت دانش بنیان در حوزه سخت افزار های برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک برای دو محصول “ربات پیمایش و بازبینی لوله” و “ربات ارزیابی و پایش چاه” گردیده است.

پارک علم و فناوری استان مرکزی، ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای این شرکت، کسب این عنوان را به آقای محمدرضا اسدی و همکاران محترمشان تبریک عرض می نماید.