شرکت دانش بنیان آریافناوران

شرکت دانش بنیان آریافناوران مفتخر است که در اولین رویداد ملی بهم رسانی فناوری محور بنگاه های کوچک و متوسط، در پنل صنعت آب و فاضلاب کشور ۳ تفاهم نامه همکاری به امضا رسانده است. در این پنل که با حضور شرکت هایی در حوزه آب و فاضلاب برگزار شد، ۶ تفاهم نامه به امضا رسید که سهم استان مرکزی و شرکت دانش بنیان آریافناوران، سه تفاهم نامه بود.
لازم به ذکر است که این رویداد یکی از بزرگترین اجتماع عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری بوده است. این رویداد به میزبانی فن بازار قزوین برگزار گردید.